Utazó gyógypedagógiai tevékenység 

A XIII. kerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózata segíti.

A kerület minden óvodájában és iskolájában, ahol sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót nevelnek, oktatnak, utazó gyógypedagógusok támogatják az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok munkáját, valamint biztosítják a gyermekek, tanulók számára a gyógypedagógiai fejlesztést. A szolgáltatás igényét a befogadó intézmények jelzik a hálózat felé.

Folyamatosan, tudatosan törekszünk a gyermekek, tanulók sérülésspecifikus ellátására. A habilitációs-rehabilitációs ellátás során bizonyos kiegészítő terápiákat, alapozó terápiát és szenzoros integrációs jellegű mozgásterápiát, a Prizma EGYMI-ben ambuláns keretek között biztosítunk a gyermekek, tanulók számára.

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése minden esetben egyéni fejlesztési terv alapján történik. A fejlesztési tervet a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye, valamint saját méréseink és megfigyeléseink alapján készítünk el, igény szerint a befogadó pedagógusokkal közösen. Az egyéni fejlesztési terveket a szülők is megtekinthetik, lehetőség szerint meg is beszéljük velük. Az egyéni fejlesztési terveket a fejlődés ütemének megfelelően félévente újragondoljuk.

A gyermekekről, tanulókról portfóliót vezetünk, ami nagyban megkönnyíti a fejlesztés hatékonyságának nyomon követését. A portfólió tartalmazza azokat dokumentumokat, amelyek a tanulók fejlődését tükrözik.

A Prizma EGYMI nagy mennyiségű játék-és eszközállománnyal rendelkezik, amelyek elősegítik a tanórai és a tanórán kívüli képességfejlesztést. Az eszközök és játékok nem csak az utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereinek nyújtanak segítséget a változatos fejlesztéshez, hanem a befogadó pedagógusok, szülők számára is elérhetőek, kölcsönözhetőek.