Képtalálat a következőre: „gyógypedagógia”

Utazó gyógypedagógiai tevékenység 

A XIII. kerületben integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését a Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózata segíti.

A kerület minden óvodájában és iskolájában, ahol sajátos nevelési igényű gyermeket nevelnek, oktatnak, utazó gyógypedagógusok támogatják az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok munkáját, valamint biztosítják a gyermekek, tanulók számára a gyógypedagógiai fejlesztést. A szolgáltatás igényét a befogadó intézmények jelzik a hálózat felé.

Folyamatosan, tudatosan törekszünk a gyermekek sérülésspecifikus ellátására. A habilitációs-rehabilitációs ellátás során bizonyos kiegészítő terápiákat a Prizma EGYMI-ben, ambuláns keretek között biztosítunk a gyermekek, tanulók számára. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók részére alapozó terápiát, szenzoros integrációs jellegű mozgásterápiát, diszlexia prevenciót és reedukációt, diszkalkulia terápiát biztosítunk.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése minden esetben egyéni fejlesztési terv alapján történik, amit team munkában (befogadó pedagógusok, logopédus, fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus) a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye, valamint saját méréseink és megfigyeléseink alapján készítünk el. Az egyéni fejlesztési terveket a szülők is megkapják, lehetőség szerint meg is beszéljük velük. Az egyéni fejlesztési terveket a fejlődés ütemének megfelelően háromhavonta újragondoljuk.

A gyermekről, tanulóról tanulói portfóliót vezetünk, ami nagyban megkönnyíti a fejlesztés hatékonyságának nyomon követését. Benne vannak ugyanis azok a munkák, értékelések, amik a tanulók fejlődését tükrözik.

A Prizma EGYMI nagy mennyiségű játék-és eszközállománnyal rendelkezik, amelyek elősegítik a tanórai és a tanórán kívüli képességfejlesztést. Az eszközök és játékok nem csak az utazó gyógypedagógiai hálózat szakembereinek nyújtanak segítséget a változatos fejlesztéshez, hanem a befogadó pedagógusok, szülők számára is elérhetőek, kölcsönözhetőek.

Kép forrása