Tanulásban akadályozottak tagozata

Suli fotó

A PRIZMA EGYMI tanulásban akadályozott gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató tagozata intézményi múltunk legrégebbi ága, hisz az 1951-ben alapított „Kisegítő Iskola” szakma-pedagógiai utódaként is felfogható. A tagozaton 8 évfolyamos, egységes tanterv szerinti általános iskolai képzés zajlik. Alsó tagozaton önálló 1., 2., 3 és 4. osztály működik,  a felső tagozaton összevont osztályaink vannak, melyek kis létszámmal működnek. Szakképzett gyógypedagógusok foglalkoznak a tanulókkal, fejlesztő munkájukat minden csoportban gyógypedagógiai asszisztens, illetve fejlesztő pedagógus segíti. Az intézményben reggel 8-tól délután 16 óráig tervezett pedagógiai munka keretében zajlik az eltérő fejlődésmenethez igazodó tanítási, nevelési tevékenység. Tanítási időn kívül-reggel és délután-összevont ügyeletet biztosítunk.

Az alacsony csoportlétszám osztálytermi keretek között is lehetővé teszi az egyénre szabott, differenciált bánásmódot, egyéni megsegítést. A nevelés, tanítás feladatait a tanulók egyéni fejlesztési tervei alapján differenciáltan, tevékenység-centrikusan, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával végezzük. A tanulás – tanítás folyamatában, több osztályban is interaktív tábla segíti munkánkat.

Célkitűzésünk, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével képessé tegyük tanulóinkat a számukra reálisan elérhető munkaerő-piaci szerepek betöltésére és felkészítsük őket a harmonikus felnőtt életre.

vissza a kezdőoldalra