Logopédia

Az iskolában a logopédia foglalkozások legfőbb feladata az ide járó gyermekek beszédhibáinak javítása, beszédértésének és nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése. Mivel itt a gyakorlás hosszabb időt vesz igénybe, ezt az egyéni sajátosságok figyelembe vételével játékosan és változatosan tesszük, hogy hatékony és élvezetes legyen.

A gyakorlatok ügyesítik a beszédszerveket, bővítik a szókincsüket, segítik az auditív észlelést, fejlesztik a nyelvtani szabályok alkalmazását a mindennapi beszédben, ha szükséges, korrigálják a hibás, rosszul rögzült beszédmozgásokat.

 

 – Mozgásfejlesztés

Azon gyermekek számára, akiknél a Szakértői Bizottság szükségesnek ítéli, mozgásos habilitációs – rehabilitációs órákat biztosítunk.

Ezen alkalmakon igyekszünk játékos formában kedvet csinálni tanulóinknak azokhoz a mozgásformákhoz, melyek segítik mozgásuk fejlődését.  Akár tartásuk javításáról, akár egy mozgásfajta megtanításáról van szó, törekszünk változatos, az adott gyermekhez leginkább igazodó gyakorlatokat kitalálni. Mindezt a gyerekek számára játéknak álcázva, hogy még inkább szívesen végezzék el a mozgásos fejlődésükhöz fontos feladatokat.

 

  – Egyéni fejlesztés

 Habilitáció – rehabilitáció

Habilitációs-rehabilitációs órákon a tanulók képességterületeit fejlesztjük. Az erősségeikre támaszkodva dolgozunk együtt, hogy a hiányosságokat minél inkább csökkentsük. Írunk, olvasunk, számolunk mindezt egyéni lehetőségeiket figyelembe véve.

vissza a kezdőoldalra