Színes kotta

Tanulóink speciális, szín-hang megfeleltetésen alapuló kottarendszer segítségével sajátítják el a számukra átírt, általában közismert zenei darabokat, vagy azok részleteit. A tanult darabokat átalakított ritmushangszerekből álló zenekari egység kíséri. A zenei fejlesztés és diákok személyiségének mellett a szakkör feladata az iskolánk életének színesebbé tétele. A tanulók rendszeresen részt vesznek különböző rendezvényeken, koncerteket tartanak. A darabok megtanulásával részesei lesznek a közösségi alkotás örömének.

vissza