Logopédiai fejlesztés

Az iskolában a logopédiai foglalkozások célja:

 • az ide járó gyermekek beszédhibáinak javítása;
 • beszédértésének és nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése;
 • grammatika fejlesztése, nyelvtani szabályrendszerek megfelelő használata;
 • szókincsük bővítése.

A fejlesztések az egyéni sajátosságok figyelembevételével játékosan és változatosan történik, hogy a fejlesztés hatékony és élvezetes legyen.

A logopédiai terápiák, gyakorlatok:

 • artikulációs mozgásügyesítés ajak-és nyelvgyakorlatokkal
 • fújó- és szívógyakorlatok
 • hangfejlesztés
 • nyelvlökéses nyelés terápiája
 • dysphonia terápia, orrhangzós beszéd terápiája (előzetes fül-orr gégészeri vizsgálattal)
 • komplex nyelvi fejlesztés
 • dyslexia, dysgraphia terápiája

A gyakorlatok ügyesítik a beszédszerveket, bővítik a szókincsüket, segítik az auditív észlelést, fejlesztik a nyelvtani szabályok alkalmazását a mindennapi beszédben, ha szükséges, korrigálják a hibás, rosszul rögzült beszédmozgásokat.

A fejlesztés során digitális tananyagokat is használunk.

 

vissza