Speciális fejlesztő csoport

A Prizma EGYMI speciális fejlesztő csoportjában autizmus spektrumzavarral diagnosztizált tanulók nevelése-oktatása történik.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink számára érzelmi biztonságot nyújtó, kiszámítható, protetikus környezetben történjen az egyénre szabott, sérülés-sepcifikus fejlesztés.

Az osztály életkor, értelmi képességek és autizmusban való érintettség tekintetében is heterogén. Egyéni fejlesztési tervek alapján dolgozunk, amely a szakértői bizottság javaslatai valamint a csoportban dolgozó gyógypedagógusok célirányos megfigyeléseinek, felméréseinek eredményei alapján készül, figyelembe véve a család szempontjait, igényeit is.

Fejlesztési céljaink:

• Kommunikáció, alternatív kommunikáció használata és megértése.
• Társadalmi élet szabályaihoz igazodó, adaptív viselkedési készségek kialakítása.
• Önállóság, önellátás fejlesztése, az egyéni életkilátásoknak megfelelő legmagasabb fejlődési szintre való eljuttatása.
• Egyéni képességek kibontakoztatása.
• Intellektuális fejlesztés.