A Budapest XIII. kerületi Tankerület Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In­tézmény alapelve, hogy a gyógypedagó­giai nevelő-oktató tevékenység mellett olyan pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatói tevékenységeket biztosítson, amelyek hatéko­nyan és eredményesen segítik az ellátási körzetébe tartozó óvodásainak, az általános- és középiskolák ta­nulóinak fejlődését, tanulmányi előrehaladá­sát, valamint igény és szükség szerint pedagó­giai, gyógypedagógiai és pszichológiai terápi­ákkal való támogatását, szakmai megsegítést és konzultációs lehetőséget biztosítva az őket nevelő pedagógusoknak.