Óvodai tagozat

Elérhetőségeink

Cím: 1139 Budapest, Lomb u. 20., Tel.: +36 1 320-8764, E-mail: ovoda.prizma@gmail.com

Munkatársaink

Intézményünkben három óvodai csoport működik: nem meghatározott fokban értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű és autizmus spektrum zavarral élő gyermekek fejlesztése, nevelése folyik.

Fő célunk és egyben feladatunk, a szülőkkel szorosan együttműködve gondoskodni:

  • a gyermekek egészséges életmódjának kialakításáról,
  • a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló sokoldalú, tervszerű habilitációs és rehabilitációs fejlesztésről,
  • az egyéni képességek és az életkori sajátosságok maximális figyelembevételével a harmonikus személyiségfejlődésről.

Célunk és feladatunk megvalósulását segíti elő a napi szintű kapcsolattartás a szülőkkel, illetve az igény szerinti fogadó órák tartása.

Távlati céljaink közé tartozik, hogy elősegítsük a gyermekeknek, a többi emberhez, és a változó körülményekhez való alkalmazkodását, és ez által a társadalomba való beilleszkedését.

Az óvodai csoportokban a gyermekek fejlesztésére délelőtt kerül sor (párhuzamosan egyéni, kis csoportos, és csoportos formában). Tapasztalataink alapján a gyermekek motiválhatósága, figyelme, aktivizálhatósága ebben az időszakban a legideálisabb.

Az óvodai nevelés eredményességét a csoportokban dolgozó gyógypedagógiai asszisztensek és dajkák hatékony együttműködésével tudjuk megvalósítani.

Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan szabadidős programon vegyenek részt, ahol megmerhetik, illetve részesei lehetnek tágabb környezetüknek. Ezekkel a programokkal a  társadalmi integrációt kívánjuk elősegíteni: múzeum,- színház, – cirkusz, állatkert látogatás, kirándulás, hajókázás, vonatozás.

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek közvetlen tapasztalatokat, megfigyeléseket tudjanak végezni az időjárással, az évszakok váltakozásaival kapcsolatban. Ezért a környéken kisebb sétákat szoktunk tenni a parkba, patakpartra. Igyekszünk minél többféle élménnyel gazdagítani a gyermekek hétköznapjait, egyben sokféle ingert nyújtani számukra

A csoportokban megünnepeljük a Mikulást, a Karácsonyt, a Húsvétot. Sokat készülünk a farsangra, amikor a gyerekek és felnőttek is beöltöznek, és játékos vetélkedőkkel búcsúztatjuk a telet. A gyerekeket születésnapjukon a csoportokban is megünnepeljük tortával, énekléssel, felköszöntéssel. A tanévet ünnepséggel zárjuk, ahol egyben elbúcsúzunk a ballagó gyermekektől.

Csoportjaink

A Méhecske csoportba jelenleg 7 gyermek jár, két kislány és öt kisfiú, akik 4 és 7 év közöttiek.  A csoportot nem meghatározott fokban értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek alkotják.

A csoport napirendje a következőképpen alakul: a gyerekek délelőtti órákban különböző foglalkozásokon vesznek részt: beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, ábrázolás-alakítás, ének-zene. Valamint heti rendszerességgel egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokban részesülnek (komplex képességfejlesztés, és egyéni logopédiai foglalkozás). A szabadidős tevékenység legfontosabb célja a játékra nevelés, hogy a későbbiek folyamán önállóan is, képességeiknek megfelelően tudják használni a játékeszközöket. Az önkiszolgálásra nevelés (öltözködés, tisztálkodás, étkezés, szobatisztaságra nevelés, közlekedés), ami számunkra kiemelten fontos terület, megjelenik a mindennapi tevékenységekbe ágyazottan. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felnőtt korukra az önállóság lehető legmagasabb szintjét érjék el, és ezt már az óvodában meg kell alapozni.

A Maci csoport és Halacska csoportba, autizmus spektrum zavarral élő, különböző értelmi képességekkel rendelkező gyermekek fejlesztése, nevelése folyik. A csoportok létszáma 9-9 fő. A gyermekek 4 és 7 év közöttiek. Mindennapos munkánk során kiemelt feladatnak tekintjük az önkiszolgálás-, a kommunikáció, a játék- és a szociális készségek fejlesztését. Megfigyeléseinkre, felméréseinkre alapozva illetve a szakértői bizottság javaslatai alapján feladatainkat illetve céljainkat egyéni fejlesztési tervben fogalmazzuk meg.

Napirendünk: a csoportokba 7.30 és 8.00 óra között érkeznek meg a gyerekek, 8 órától körülbelül 8.30-ig tart a reggeli. Az önkiszolgálási feladatok (wc-használat, kézmosás, arcmosás) után kezdődnek el a foglalkozások, melyek csoportos, kiscsoportos illetve egyéni munkaformában történnek. A fejlesztés-, nevelés-, oktatás tartalma az évszakok, fontosabb ünnepek köré szerveződik autizmus specifikus módszerek alkalmazásával, maximálisan figyelembe véve a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységeinket játékos formában hozzuk közelebb gyermekeink számára. Tornatermi mozgásfejlesztésre heti két alkalommal kerül sor. Az óvodában dolgozó két fejlesztőpedagógus napi rendszerességgel egyéni illetve kiscsoportos fejlesztésben részesíti a csoportokba járó gyermekeket, logopédiai ellátást heti egy alkalommal kapnak az erre rászoruló gyermekek. Ezen kívül heti egy alkalommal Ulwilla zenefoglalkozás is igénybe vehető. A délelőtti foglalkozások között 10 órakor kerül sor a tízóraira. Fontosnak tartjuk a gyermekek mozgásigényének kielégítését, ezért lehetőség szerint minden nap, ebéd előtt udvari játékra kerül sor, rossz idő esetén a tornatermet használjuk. Az ebédet önkiszolgálási tevékenység előzi meg, majd 12 és körülbelül 12.30 között ebédelnek. A csendes pihenő körülbelül 13 órától 14.45-ig tart. Ezt követi az uzsonna, majd a hazamenetel.