Megkésett-akadályozott beszédfejlődés

Olyan zavar, mely leginkább a gyerek beszédfejlődésének késésében mutatkozik meg. Lányoknál 2 éves, fiúknál 2,5 év kor körül még nem jelennek meg az első szavak, a szókincs lassan, alig bővül.

A megkésett és akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés javításának célja az, hogy a nyelv kifejező, jelölő funkciójának kialakításával képessé tegye a gyermeket a nyelvi jelek befogadására, földolgozására, a beszédbeli kommunikációra. Nevet adunk annak, amit a gyermek lát, hall, érzékel, megfog és átél. Segítünk neki érzéseinek, gondolatainak kifejezésében. A beszéd és nyelv funkcióinak erősítésével segítjük a gyermek értelmi fejlődését, szociális tanulását.

A terápia az anyanyelv elsajátításának természetes menetét követi

A beszédindításhoz nélkülözhetetlen, hogy a gyermek szívesen adjon ki hangot, szívesen utánozzon hangokat, hangkapcsolatokat, mert ezekkel az ún. hangutánzó gyakorlatokkal alapozzuk meg az aktív szókincs fejlesztését. A szókincs kialakítását a főnevek tanításával kezdjük Először a közeli környezet gyakrabban előforduló tárgyait, pl. mama, papa, alma, baba, majd a távolabbi környezet ritkábban előforduló tárgyait tanítjuk. A szókincs bővítése folyamatos; ha kb. 40-50 főnevet aktívan birtokol, elkezdhetjük az igék tanítását. Ekkor kezdődik az egyszerű tőmondatok tanítása, pl. „A pipi fut.”Közben megtanítjuk az első mellékneveket, ezek az alapszínek (piros-kék, sárga-zöld) illetve a kicsi-nagy ellentétpár. A tőmondatok kialakítása után kezdődik a bővített mondatok tanítása, melyet először a tárgyrag és a helyhatározórag (-ban, -ben) kialakításával indítunk.

A terápia további részében tovább folytatódik a beszéd tartalmi oldalának rendezése: szókincsbővítés, nyelvtani szerkezetek további kiépítése, mondatformák kialakítása, bővítése. Fontos része a kezelésnek a gyermek beszédészlelésének, beszédmegértésének fejlesztése, az esetlegesen fellépő beszédhibák korrekciója, később pedig az olvasás- és írászavar kialakulásának megelőzése.

A szakember irányítása, tanácsai segítik az otthoni foglakozást a gyermekkel.