Logopédia

Az iskolában a logopédia foglalkozások legfőbb feladata az ide járó gyermekek beszédhibáinak javítása, beszédértésének és nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése.Mivel itt a gyakorlás hosszabb időt vesz igénybe, ezt az egyéni sajátosságok figyelembe vételével játékosan és változatosan tesszük, hogy hatékony és élvezetes legyen. A gyakorlatok ügyesítik a beszédszerveket, bővítik a szókincsüket, segítik az auditív észlelést, fejlesztik a nyelvtani szabályok alkalmazását a mindennapi beszédben, ha szükséges, korrigálják a hibás, rosszul rögzült beszédmozgásokat.