Összeállította: Kemény Sára, Törökné Sztankovics Ágnes, Juhász Csaba, Kalász Anna)

Kép1Az utóbbi években számos szakmai és egyéb fórumon is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a nyelvlökéses nyelés problémaköre. A gyermekek egy részénél bizonyos káros szokások miatt (pl. túlzott cumihasználat, ujjszopás) alakul ki a helytelen nyelés, mely majdnem mindig a fogazatot érintő anomáliát is okoz. A közelmúltig nagyon kevés szakirodalom, segédanyag jelent meg Magyarországon a témában.

Kiemelendő kezdeményezés, hogy a holisztikus szemlélet jegyében nem csak a nyelés korrigálásra, hanem a tartásjavításra is mutatnak példát a szerzők, mely az eredményes terápia szempontjából elengedhetetlen.

Kép2A mai gyermekek infokommunikációs eszközökkel a kezükben jönnek világra, melynek eredményeként sok kisgyermek a vártnál később kezd el hangokat adni/ beszélni. Ezen gyermekek szüleinek segít a Mackógyógytorna a beszédébresztésért könyv, mely három fejezeten keresztül segít az érdeklődő szülőknek gyermekük otthoni fejlesztésében. A fejezetek között van beszédfejlesztő program, arctorna és bölcsőhintás feladatsor is. A fejezetek összeállításában hangsúlyos szerepet kap a megfelelő mozgás és beszédfejlődés együttes megléte. A könyv célkorosztálya a 6 hónapostól-2,5 éves korú gyermekek.

 

Kép3Sárosdi Virág napjaink egyik legaktívabb és legkreatívabb közösségimédiás logopédusa. Saját oldala a skillo.hu névre hallgat, melyen temérdek ötletet találnak az érdeklődő szülők és szakemberek. A szerző nagy hangsúlyt fektet foglalkozásainak komplex tervezésére, melynek egyik eleme az óvodásoknál a finommotorika fejlesztése. Ebben az életkorban pl. gyurmával, gyöngyfűzéssel, ruhacsipesszel játékos feladatok végzésével tudják gyakorolni a gyermekek a helyes ceruzafogáshoz szükséges mozdulatokat. A könyv előnye, hogy közérthetően, szülők számára íródott, így biztos, hogy az érdeklődők könnyen tudnak benne tájékozódni.

 

Kép4Beszédindításhoz, beszédfejlesztéshez és a szókincs bővítéséhez nagyszerűen használható kiadvány. A Látogatás a beszéd birodalmába segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy otthon is megfelelően, szakszerűen segíthesség gyermekük terápiáját. Színes, látványos képi világgal, a gyermekek érdeklődési körének megfelelő témákkal nyújt segítséget az otthoni fejlesztésben.

 

 

Kép5A Látogatás a tudás birodalmába egy szakszerűen válogatott és felépített diszlexia prevenciót célzó kiadvány. A Szerző célja, hogy játékos feladatokon keresztül segítse az otthoni fejlesztést, irányt mutasson a gyermeküket segítő szülők számára az iskolára való felkészülés folyamatában. Színes, látványos képi világgal vezeti a gyermekeket és szüleiket 156 oldalon át a készségek, képességek kialakításához. Segítséget nyújt többek között a térbeli tájékozódás, a testséma kialakításához, a figyelem, memória fejlesztéséhez, anyanyelvi fejlesztéshez és így tovább.

 

Kép6A kiadvány az évszakokhoz kapcsolódó, fokozatosan nehezedő fejlesztő feladatokat tartalmaz, amelyek otthon is végezhetőek. „A különböző fejlesztési területek- pl:téri, síkbeli, időbeli tájékozódás, emlékezetfejlesztés, grafomotoros fejlesztés- mellett nagy hangsúlyt fektettek a szerzők az anyanyelvi fejlesztésre, amit a mai gyerekek szempontjából kiemelten fontosnak tartanak. Nagyon sok feladat épül a hallási figyelem, a ritmus, a beszédészlelés, a fonológiai tudatosság és a beszédértés fejlesztésére, a kifejező beszédben használt ragok tudatosítására, az önálló mondatalkotásra, szókincsbővítésre…”

https://www.jatekliget.hu/csodatolcser-komplex-anyanyelvi-es-reszkepesseg-fejleszto-feladatgyujtemeny-11678

Kép7A Hangadó foglalkoztató füzetsorozat egy logopédusok által összeállított gyűjtemény, amely segítséget nyújt logopédusok, óvónők, tanítók valamint szülők számára az egyes beszédhangok megfelelően felépített gyakorlásához. A sorozatban szereplő füzetek a különböző hanghibákhoz kapcsolódnak, egy-egy beszédhang csoportra épülnek.

 

 

Kép11Az ’R’ hang hibája vagy teljes hiánya gyakori probléma az óvodások körében. A nyelvhegy perdítése nem egyszerű feladat, megtanulása gyakran meglehetősen hosszú folyamat. Megfelelő előkészítő gyakorlatokat és sok türelmet igényel. A hang kialakításához gyakran egy segédhangra is szükségünk lehet. Ez a kiadvány a fokozatosság elvére épülve, aprólékosan kidolgozva vezeti végig a gyermekeket az ’R’ hang kialakításához vezető úton. A kiadvány otthoni használatához mindenképpen kérjük ki egy logopédus tanácsait, útmutatását!

https://www.libri.hu/konyv/thoroczkay_miklosne.lazan-perdulj.html?gclid=EAIaIQobChMI5uLgh8bV7wIVQuPmCh2ZmA8MEAAYASAAEgL_M_D_BwE

Kép12Montágh Imre nevét kevesek számára kell bemutatni ebben az országban. A logopédus szakember ezen könyve játékos gyakorlatokkal van teli, melyek segítik megszerettetni a szép, tiszta, magyar beszédet a gyermekekkel és szüleikkel egyaránt. Segítséget nyújt továbbá abban, hogy miként foglalkozzunk otthon gyermekünkkel ahhoz, hogy kedvet kapjanak a tiszta beszéd gyakorlásához.

Kép13„Ez a kifestőkönyv valójában egy olyan feladatlap-gyűjtemény, amely a legújabb kutatási és pedagógiai elvekhez kapcsolódva, könnyed, játékos formában sajátíttatja el az iskoláskorú gyermekekkel azokat az alapkészségeket, amelyek feltétlenül szükségesek az írás és olvasás tanulásához. … A fokozatosan nehezedő, egyre összetettebb gyakorlatok egyaránt szolgálják a térbeli irányok felismerését, a szem-kéz koordináció fejlesztését és az íráshoz feltétlenül szükséges rajzolási kedv fölkeltését.”

Könyv: Színezd ki… és rajzolj te is (Rosta Katalin (Szerk.)) (libri.hu)

 

Kép14„A fejlett manualitás – azaz a kéz és az ujjak ügyessége – nagyon fontos ahhoz, hogy a kisiskolás gyermekek számára az írástanulás ne megerőltető munka, hanem örömteli tevékenység legyen. A könyv az iskolakezdés nehézségeinek leküzdéséhez szeretne segítséget nyújtani olyan gyakorlatokkal, amelyekkel nemcsak a kézügyesség fejleszthető játékos formában, hanem a gyermekek megtanulják verbalizálni – szavakkal pontosan kifejezni – azt is, hogy mit csinálnak. A gyakorlatokat kísérő, könnyen mondható versikék segítségével hathatósan fejleszthetik emlékezőtehetségüket is. ”

Rosta Katalin; Rudas Zsuzsanna; Kisházi Gergely: Hüvelykujjam… | bookline

Kép15A Mozdulj rá! – mozgással kísért mondókák gyűjteménye, ami segít a gyermekeknek többek között a testséma kialakításában, a téri tájékozódásban, a beszéd és mozgás összerendezésében, a finommotorikus mozgások ügyesítésében. „Mozdulj, indulj, hogy ügyesedj, hogy jobb legyen a közérzeted, de mozdulj azért is, hogy segíts felnőttként annak, akinek ez a mozgás, az összerendezett, harmonikus mozdulatok sora még nem sajátja. Segíts a mondókák melletti rövid instrukciók alapján abban, hogy minden gyermek szükséglete legyen ez a tevékenység.”

Mozdulj rá! – Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény – Krasznár és Fiai Könyvesbolt (krasznaresfiai.hu)

Kép16A kiadvány olyan feladatlapokat gyűjt egybe, melyeket gyógypedagógusok, óvónők, tanítók és szülők egyaránt alkalmazhatnak az anyanyelvi nevelés kiegészítéseként. Tartalmaz többek között előkészítő gyakorlatokat, melyek az artikulációt, a hallási figyelmet fejlesztik. Továbbá tartalmaz differenciáló feladatlapokat, melyek segíthetnek az olvasási- és helyesírási zavarok megelőzésében.” Ez egy olyan gyakorlóanyag, amelyben dolgozhatnak /színezhetnek, rajzolhatnak, kivághatnak, stb./ is a gyermekek. Nemcsak beszédhibás gyermekek számára ajánljuk, hanem gyenge beszédkészségűek számára is a szókincsfejlesztő, szókincsbővítő funkciója miatt!”

Fülöpné Ferencz Zsuzsa: Gyere beszélgessünk! (Lexikon Kft., 1991) – antikvarium.hu