Diszkalkúlia-prevenció

Óvodáskorú gyermekek esetén a diszkalkúlia prevenció célja a nyelvi és matematikai készségek egyéb részterületekkel együtt való fejlesztése.

A fejlesztés során mindazon készségek fejlesztésére törekszünk, amely nélkül a számfogalmak nem, vagy csak bizonytalanul alakulhatnak ki. Külön figyelmet fordítunk azokra a tevékenységekre, amelyek az érzékelés, észlelés, az emlékezet és a figyelem fejlesztésére irányulnak. A gyermekek saját tevékenységükön keresztül tanulnak a legkönnyebben, így minden esetben biztosítjuk számukra a konkrét cselekvés, a tapasztalatszerzés, a sokoldalú manipulálás lehetőségét.

Ahhoz, hogy matematikai fogalmak értelmezése biztos legyen, a következő útvonal végigjárására van szükség:

– cselekvéssel összekötött „matematikai feladatok”

– tárgyakkal végezett cselekvések

– modellekkel végezett cselekvések

– a legmagasabb szint: cselekvés nélkül számolnak.

A gondolkodás segítségével a gyermekek megtanulnak felismerni, összehasonlítani, megkülönböztetni, rendezni, csoportosítani, összefüggéseket meglátni.