A csoportok bemutatása

Csoportjaink életkori és egyéni fejlettségi szint szerint is nagyon összetettek ezért fontosnak tartjuk az egyéni fejlődési sajátosságokat figyelembe vevő differenciált fejlesztést. A differenciálást segítik a csoportbontások, ahol a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének, haladási ütemének, érdeklődésének figyelembevételével történik a fejlesztés. Kiemelt feladatunk az önkiszolgálás fejlesztése, a gyermekek mindennapi életében hangsúlyosan jelenik meg a felnőtt életre, az „ önálló életvezetésre” való felkészítés.