tanarak

Iskolánkban 1992 óta működik csoport autizmus spektrumzavarban érintett gyermekek számára. A 2016/17-es tanévtől 2 csoportban, míg 2017/18-tól 4 csoportban folyik oktató-nevelő munka összevont évfolyamokon.

A 6-7 fős osztályokban autizmus-specifikus megközelítést alkalmazunk. Ez megjelenik a teremelrendezésben (strukturált terek, vizuális támpontok), tevékenységszervezésben (napirend, választótáblák, időjelzők), a kommunikációban (egyszerűsített nyelvi közlések, képcserés kommunikáció) és a feladatok szerkezetében (magáért beszélő feladatok, dobozos feladatok, ingerek szűrése). A tanulás és viselkedésformálás során kognitív és viselkedéses eljárások kombinációit alkalmazzuk. A gyermekek egyéni fejlesztési terv mentén haladnak, melyet az osztályban dolgozó gyógypedagógusok team-munkában készítenek el a gyermek egyéni képességeire és haladási ütemére szabva.

Fő fejlesztési területek:

 • kognitív funkciók, akadémikus készségek

 • szociális és kommunikációs készségek

 • önellátás

 • szabadidős készségek

 • szenzormotoros készségek

 • személyiségfejlesztés

A napi tanulási helyzeteken s az önálló munkán kívül kiegészülnek a foglalkozások:

 • mozgásfejlesztéssel

 • zeneterápiával

 • kézműves foglalkozásokkal

 • logopédiával

 • úszással