A fejlesztési célok és területek a kommunikációs készségek fejlődésére irányulnak.

A hiányzó beszéd pótlására egy alternatív kommunikációs módszer – képcserés kommunikációs rendszer – használatára tanítjuk a gyermekeket, amely kifejezetten autizmussal élő gyermekek funkcionális kommunikációs készségére kifejlesztett módszer.

A nyelvi fejlesztésben hangsúlyos szerepet kap a beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése és a szókincsbővítés, amely a nyelvi rendszer kiépülését alapozza meg. A hallási figyelem és hallási megkülönböztető készség fejlesztése elősegíti a fonológiai tudatosság kialakulását, amely a későbbiekben az írás- és olvasási készség elsajátításában támogatja a gyerekeket. Az artikulációs mozgáskészség fejlesztésének célja a tiszta artikuláció megtanítása, az artikulációs bázis koordinált, összehangolt működése, a beszédszervek ügyesítése.

A kommunikációs készség fejlesztése keretén belül megtanítjuk, hogyan kell beszélgetést kezdeményezni, bekapcsolódni, azt fenntartani, abból kiszállni, illetve befejezni. A nem verbális készségek fejlesztését illetően a megfelelő testtartás, hangerő, hangszín, a beszélgető partnerek közötti távolság kapnak szerepet, illetve hogy mit fejez ki az emberek mimikája, a különböző gesztusok mit jelentenek. Fontos szerepet kap annak tanítása, hogyan lehet megfelelően kérni, elutasítani, figyelmet felhívni, információt kérni, és melyek a megfelelő szociális rutinok.